โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง)

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Banhuayhin school

จังหวัด
มหาสารคาม

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
4-6 ปี, 7-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
59 หมู่ที่ 3 ต.นาเชือก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางศศิพิมพ์ ชารีวัลย์ 087-7759513

ที่อยู่อีเมล
Sasiphimcha@gmail.com

Facebook Page
ตะวันฉาย ที่ปลายรุ้ง

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวกลางในการสร้างความสนใจให้กับเด็กๆ