โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Banhuayhin school

จังหวัด
เชียงราย

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้, ชองเล่นพื้นบ้าน ช่างชุมชน

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
120 ม.12 บ้านสันโค้ง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 51780

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
วีรวัฒน์ กังวานนวกุล 089-999-8597

ที่อยู่อีเมล
gummoon9@gmail.com

Facebook Page
โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้

Youtube
โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ คือ กลุ่มคนทำงานที่ใช้ของเล่นเป็นสื่อกลาง เชื่อมอดีตผ่านของเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรในชุมชน
เป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนทุกวัย ใช้ของเล่น การเล่น การเรียนรู้ต่าง ๆ สู่การสร้างความตระหนักให้เข้าใจในสถานการณ์ของปัจจุบัน และเชื่อมต่อโลกอนาคตผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

โรงเล่น ทำพื้นที่สร้างสรรค์ที่โรงเล่น และมีกิจกรรมนิทรรศการเล่นได้สัญจร พาของเล่นออกเดินทางสร้างแรงบันดาลใจให้พื้นที่ต่าง ๆ
"รักษาของเก่า พัฒนาของใหม่ สร้างพื้นที่เล่น"