วัยใส ชวนทำ ชวนเล่นบ้านแม่เงา (โรงเรียนบ้านแม่เงา)

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
วัยใส ชวนทำ ชวนเล่นบ้านแม่เงา (โรงเรียนบ้านแม่เงา)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
banmaengao

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โรงเรียนบ้านแม่เงา 33 หมู่ 3 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาวจำเรียง พลนา 0892648397

ที่อยู่อีเมล
banmaengao@gmail.com

Facebook Page
โรงเรียนบ้านแม่เงา

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
โรงเรียนบ้านแม่เงา จึงได้จัดทำโครงการวัยใส ชวนทำ ชวนเล่น เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสในการเล่น รวมถึงการเรียนทักษะต่าง ๆ ที่ควรฝึกในช่วงปฐมวัยลดลง เช่น การฝึกกล้ามเนื้อ การปลูกฝังมารยาทและจิตสำนึก หรือแม้แต่การฝึกการเข้าสังคมกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันการเล่นมีความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเตรียมประสบการณ์ เพื่อการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ความสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้การสร้างและแสดงออก