บ้านนอกสบายดี พื้นที่แห่งความสุข

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
บ้านนอกสบายดี พื้นที่แห่งความสุข

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Bannoksabaydee

จังหวัด
อุตรดิตถ์

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
4-6 ปี, 7-12 ปี, 13-18 ปี, 18 ปี ขึ้นไป, เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
21/2 ม.8 ต.บ้านนด่านนาขาม อ.เมือง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
ว่าที่ ร.ต.สุรวุฒิ เพ็งป่าแต้ว

ที่อยู่อีเมล
kon_bannok4@hotmail.com

Facebook Page
บ้านนอกสบายดี

Youtube
บ้านนอกสบายดี

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
พื้นที่สร้างสรรค์ ตามวิถีบ้านๆ ธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าวนเกษตร และกิจกรรมสร้างสรรต์ เสริมทักษะชีวิตมากมาย