บ้านไร่อุทัยยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
บ้านไร่อุทัยยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
banraiuthaiyim

จังหวัด
อุทัยธานี

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ตำบล บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี 61140

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
ป้าโก้/ โทร.0885459300

ที่อยู่อีเมล
sripenchan@gmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/sripenchan

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

กลุ่มบ้านไร่อุทัยยิ้มเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนงานเด็กและชุมชน บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนทั้งด้าน วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ประเพณี วิถีวัฒนธรรมและอื่น ๆ ซึ่งมีชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากกว่า 3 ชาติพันธุ์คือ ลาว ขมุ กะเหรี่ยง

พื้นที่ทำกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอบ้านไร่ ประกอบด้วย ตำบลแก่นมะกรูด (กะเหรี่ยง) ตำบลบ้านไร่ (ขมุ/ลาว) ตำบลบ้านบึง (ลาว) ตำบลทัพหลวง (ลาว) ทำกิจกรรมชวนเด็กรื้อฟื้นวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชนของแต่ละชาติพันธุ์ และเชื่อมโยงไปถึงผู้ใหญ่หรือครูภูมิปัญญาที่อยู่ในชุมชน ให้รักและเห็นคุณค่าของชาติพันธุ์ตนเอง ทั้งในประเด็น อาหารพื้นบ้าน ขนมท้องถิ่น ของเล่นจากธรรมชาติ วัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดมูลค่าและสร้างคุณค่าใหม่ให้มีความหมายด้านเศรษฐกิจบนฐานชุมชน เช่น ใบไม้เปลี่ยนเมือง การทำภาชนะจากใบไม้ การจัดการพื้นที่เรียนรู้ใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วมทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนทุกวัย เช่น แก่นมะกรูดโมเดล / Banrai Weekend / ตลาดม้องแลง ฯลฯ การจัดทำพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้บนฐานภูมิปัญญาของคนในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์เรือนผ้าย่ายาย

กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป
- การทำอาหารจากป่า การทำอาหารท้องถิ่น การทำขนมพื้นบ้าน ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ลาว ขมุ
- การทำของเล่นพื้นบ้านตามธรรมชาติ ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ลาว ขมุ
- การทอผ้าลาวลายโบราณ ขั้นพื้นฐาน
- การดูแลรักษาสุขภาพจากสมุนไพรรอบบ้าน สปาหน้า สปามือ สปาเท้า
- การเรียนรู้ธรรมชาติจากป่าชุมชน ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- การทำจานใบไม้ ศึกษาระบบนิเวศชุมชน
- การทำเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน Daycamp / 3 วัน 2 คืน
- การเรียนรู้สถาปัตยกรรมชุมชนจากวัดในท้องถิ่นและ บ้านโบราณ
- การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น คำตอบของการอยู่รอด
- การทำขนมปังอบเตาดินจากพืชท้องถิ่น เช่น เผือก มัน ฟักทอง ข้าวไร่
- การแปรรูปการทำสบู่ แชมพู จากสมุนไพรในป่า
- การทำชาสมุนไพรจากป่าชุมชน
*ทุกกิจกรรมบริการสำหรับการรวมกลุ่มกันมา 20 คนขึ้นไป และทุกกิจกรรมมีค่าใช้จ่าย
กรุณาติดต่อ แอดมินเพจ