สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Bantabingtige school

จังหวัด
ปัตตานี

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
4-6 ปี, 7-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี หมู่3 อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นายมะนาเส สาแม็ง 0936184747

ที่อยู่อีเมล
samaeng2@gmail.com

Facebook Page
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

Youtube
โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เล่นผ่านเครื่องมือ เครื่องเล่นที่หลากหลาย ช่วยให้เด็กๆได้เสริมสร้างทักษะ และการเรียนรู้ ฝึกฝนสร้างร่างกายที่แข็งแรง รวมถึงการได้เล่นเป็นกลุ่มอย่างสนุกสนาน เป็นที่ให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระนอกห้องเรียน