โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
CHOMCHONMAELASUKSA SCHOOL

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี, 13-18 ปี, 18 ปี ขึ้นไป, เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
123 ม.1 ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
'นายพิพัฒน์ ปองปินตา โทร.0844889149

ที่อยู่อีเมล
pipat294@hotmail.com

Facebook Page
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย

Youtube
พยัคฆ์นักสื่อสาร

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เป็นพื้นที่เรียนรู้ ทำกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ เชื่อมโยงกับชุมชน วัฒนธรรม งานศิลปะ ด้วยกระบวนการที่มีอยู่