ห้องเรียนชุมชน โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ห้องเรียนชุมชน โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Community classroom

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
7-12 ปี, เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย หมู่ 5 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
0932347478

ที่อยู่อีเมล
goodnightkit@gmail.com

Facebook Page
โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เป็นการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกพื้นที่ของชุมชน เรียนรู้ทุกอย่างอยู่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ห้องเรียนทอผ้า ห้องเรียนปลูกข้าวโพด ห้องเรียนกระหล่ำปลี ห้องเรียนปลูกข้าว ห้องเรียนวิถีชีวิต