ดีหลี อีสานบ้านเฮา

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ดีหลี อีสานบ้านเฮา

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
dee-e-lee-esaanbanhao

จังหวัด
สุรินทร์

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
หมู่ 10 ตำบล จีกแดก อำเภอ พนมดงรัก สุรินทร์ 32140

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
เจริญพงศ์ ชูเลิศ : ติดต่อ 0821350995

ที่อยู่อีเมล
chulerd@hotmail.com

Facebook Page
เจริญพงศ์ ชูเลิศ

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

ดีอีหลี อีสานบ้านเฮา
กลุ่มดีอีหลี อีสานบ้านเฮา คือกลุ่มองค์กรอิสระทำงานกับเด็กๆและชุมชนในเขตพื้นที่ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ (ติดกับเทือกเขาพนมดงรัก – หรือเทือกเขาไม้คาน) และพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้กระบวนการทำงานที่หลากหลาย กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน กิจกรรมศิลปะ – พื้นบ้าน กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสืบสานดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ กิจกรรมร่วมกับชุมชน วัด โรงเรียนและองค์กรณ์ในพื้นที่

เปิดบ้านเป็นพื้นที่ทำกิจกรรม และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชุมชน ห้องสมุดชุมชน สวนไผ่เรียนรู้

“กลุ่มดีอีหลีอีสานบ้านเฮาทำงานในพื้นที่ ร่วมกับชุมชนเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เราตั้งใจทำในสิ่งที่ชุมนขาดและเป็นสิ่งเราทำได้

กิจกรรมที่เปิดบริการ
กลุ่มดีอีหลีอีสานบ้านเฮา ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย
กระบวนการศิลปะและธรรมชาติ เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
กระบวนการละคร ละครหุ่นเงา ละครหุ่นเชิด ละครเวที ละครใบ้
กระบวนการสร้าสรรค์งานทักษะฝีมือ ตีมีด งานศิลปะไม้ไผ่