กลุ่มลูกหว้า สถานีดีจัง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
กลุ่มลูกหว้า สถานีดีจัง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Dee-jung Station

จังหวัด
เพชรบุรี

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
40 หมู่ 2 ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
สุนิสา ประทุมเทือง 084-1061802

ที่อยู่อีเมล
happii_loliipop@outlook.co.th

Facebook Page
https://www.facebook.com/lookwagroup

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
- โรงเรียนลูกหว้า สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจของผู้เรียน ไม่จำกัดอายุ ไม่มีหมดชั่วโมง ประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง มีห้องเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา/เซรามิก ห้องเรียนรู้ภาพพิมพ์ห้องเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านและกิจกรรมลูกหว้าพาน้องท่องเมืองเพชร พาเรียนรู้พื้นที่เรียนรู้รอบเมืองเพชร
- หอศิลป์สุวรรณาราม พื้นที่เรียนรู้และสืบสานศิลปะงานสกุลช่างเมืองเพชร