ดีจังสุรินทร์เหลา

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ดีจังสุรินทร์เหลา

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
djungsurin

จังหวัด
สุรินทร์

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
สำนักงานสมาคมป่าชุมชนอีสาน/บ้านประกอบฝัน อยู่ที่บ้านทนง ต.แกใหญ่ อ.เมือง

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
เกษณีย์ ซื่อรัมย์ : โทร. 0872469782

ที่อยู่อีเมล
boonkae@hotmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/djungsurin

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

ดีจังสุรินทร์เหลา กำเนิดเกิดจาก “สมาคมป่าชุมชนอีสาน” หรือ บ้านประกอบฝัน ที่เด็ก ๆ ในชุมชนเรียกกัน ซึ่งองค์กรของเรางานประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ มาอย่างยาวนาน โดยได้ทำงานร่วมกับชุมชน โรงเรียน เยาวชน และหน่วยงานท้องถิ่น ทำเรื่องศิลปะธรรมชาติ ทำพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก ๆ และครอบครัวได้มาสนุกและทำกิจกรรมร่วมกัน สนับสนุนให้มีสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เล็ก ๆ ในชุมชน ให้เกิดขี้นทั้งทั้งกายภาพและจิตใจ

ดีจังสุรินทร์มีกระบวนการหรือหลักสูตรสนุก ๆ ให้เด็กๆเยาวชน และคนทั่วไปที่สนใจกิจกรรมได้มาเรียนรู้ได้ตามอัชฌาสัย เพราะเราเชื่อว่า “ศิลปะ ธรรมชาติ และพื้นที่สร้างสรรค์ที่ดี” จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เราเรียนรู้ทั้งตนเองและโลก

กิจกรรมที่จัดบริการให้กับคนทั่วไป
- กระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชน (ศิลปะ ทักษะชีวิต สิ่งแวดล้อม ละคร ฯลฯ)
- Nature Game
- ผ้ามัดย้อม
- อาชีพ/งาน DIY ฯลฯ
- กิจกรรมพลังกลุ่มแลความสุข
- สุนทรียสนทนา