กลุ่มด้วยใจรัก

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
กลุ่มด้วยใจรัก

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Doe jai rak group

จังหวัด
เชียงใหม่

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
122 หมู่ 13 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
น.ส.ยุพิน ซาจ๊ะ เบอร์ 0979767307 นางอาเหม่ ชูเกียรติงาม เบอร์ 0923631228

ที่อยู่อีเมล
yupinlahu@gmail.com

Facebook Page
yupinsavelahu@gmail.com

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กิจกรรมที่ทำ สอนคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมเมอร์ สอนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สอนวิธีการทำอาหารไก่ สอนการถนอมอาหาร