ดอกไม้ยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ดอกไม้ยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
dokmaiyim

จังหวัด
ยะลา

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
13-18 ปี, 18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ถนน สิโรรสสาย 2 สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
ซะห์ : 0611410040

ที่อยู่อีเมล
j.sarinee5789@gmail.com

Facebook Page
Bunga Senyum(ดอกไม้ยิ้ม)

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

กลุ่มดอกไม้ยิ้มเป็นกลุ่มที่เด็กและเยาวชนร่วมตัวกันเพื่ออยากให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมที่เป็นที่น่าสนใจของกลุ่มดอกไม้ยิ้ม คือ การทำผ้ามัดย้อม เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทุกวัยและสามารถทำร่วมกันได้ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่มาจากการเสนอมาเป็นกิจกรรมที่อยากที่จะทำหรือสนใจ ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะทำอยู่ในชุมชนของตัวเอง

มีกิจกรรมที่เปิดบริการ ทำผ้ามัดย้อม บาติก และขนมพื้นบ้าน