โครงการ happy play

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
โครงการ happy play

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Happy play

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
4-6 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
27/11 ม.12 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาวกุลธิดา แปงเชียงแสน 0932788041

ที่อยู่อีเมล
loveaomaem@gmail.com

Facebook Page
โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กิจกรรมการเล่นที่ให้เด็กได้เล่นอิสระ โดยมีครูหาอุปกรณ์การเล่นให้เด็กและให้เด็กเล่นเอง