ห้องสมุดจินดา

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ห้องสมุดจินดา

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Jinda Library & Learning space

จังหวัด
เชียงใหม่

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
4-6 ปี, 7-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ 44 หมู่ 15 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
กิ่งกาญจน์ ศรีปริญญาศิลป์ 065 854 1135

ที่อยู่อีเมล
readplaycenter@gmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/jindalibrary.phrao/

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเล่นเด็ก และกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัว