คลองเตย

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
คลองเตย

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
khlongtoeydeejung

จังหวัด
กรุงเทพมหาคร

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่ 2 สุขุมวิท 62 แยก 8-3 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
แอ๋ม 063 446 9545

ที่อยู่อีเมล
musicsharing1234@gmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/khlongtoeydeejung

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCH_zosHroPbDanajgkZ6uhg

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

คลองเตยดีจัง หรือ musicsharing เป็นกลุ่มที่เกิดจากนักดนตรีอาสาสมัครรวมตัวกันทำเรื่องการขอรับบริจาคเครื่องดนตรีที่ไม่ได้ใช้แล้วในสภาพดีทั้งมือหนึ่งและมือสอง เป็นตัวกลางในการประสานงานไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ในการนำเครื่องดนตรีไปบริจาคให้ต่อและทำการสอนดนตรีให้เด็กในพื้นที่เหล่านั้น ซึ่งคลองเตยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทางกลุ่มเอาเครื่องดนตรีไปมอบให้และสอนดนตรี เป็นพื้นที่หลักในกรุงเทพฯ ปะมาณ 8-9 ปี นอกจากดนตรีแล้วก็นำศิลปะ เกม การเล่นต่างๆ กีฬาเข้ามาเป็นกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กในชุมชนคลองเตยในศูนย์เรียนรู้คลองเตยดีจังที่พัฒนาปรับปรุงจากโรงฆ่าสัตว์เก่าที่อยู่ใจกลางชุมชน 4 ชุมชน ให้เป็นพื้นที่เปิด พื้นที่ทำกิจกรรมให้กับเด็กในชุมชนโดยรอบ

กิจกรรมที่เปิดบริการ
1. กระบวนการดนตรีสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
2. จัด workshop ฐานเรียนรู้ในชุมชน และการท่องเที่ยวชุมชน
- ล่องเรือ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตริมคลองพระโขนง
- ฐานเรียนรู้ workshop ในชุมชน
อาหารไทย
ขนมไทย
สบู่จากน้ำมันใช้แล้ว
ผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติ
ประดิษฐ์จากของเหลือใช้
- แนวทางการจัดการชุมชนตัวอย่าง เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3. กระบวนการสอนดนตรีสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย
- พัฒนาการเด็กเบื้องต้น
- ดนตรีกับการพัฒนาการของมนุษย์
- แนวทางการออกแบบกระบวนการดนตรีสำหรับเด็กแต่ละวัย
- ฝึกทักษะการออกแบบกระบวนการดนตรี
- ได้รับหลักสูตรการสอนดนตรีเบื้องต้น และคู่มือการใช้งาน