คลิตี้ล่างดีจัง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
คลิตี้ล่างดีจัง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
klitylangdjung

จังหวัด
กาญจนบุรี

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
น้ำ 0833159553

ที่อยู่อีเมล
klitylangdjung@gmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/YouthofKlity

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

คลิตี้ล่างดีจัง คือ กลุ่มเยาวชนคลิตี้ล่างที่มีการร่วมตัวกันเพื่อสื่อสารเรื่องราวดีๆ และสิ่งของมีคุณค่างของชุมชนที่มีสภาพแวดล้อม วิถีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในมุมคนในชุมชน

กิจกรรมที่เปิดบริการ
- การทำข้อมูลชุมชนโดยชุมชน
- เด็กกับสิ่งแวดล้อมที่ดี

พื้นที่เรียนรู้ดูงาน
- เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารตามวิถีชีวิตประจำวัน
- เรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมผ่านการทอผ้าด้วยกี่เอว/จักสานด้วยตอกไม้ไผ่
- พื้นที่ตัวอย่างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (คลิตี้โมเดล) และคลิตี้เป็นเคสแรกๆ ของประเทศไทยที่มีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม