ครั่งเล่นกับbbl

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ครั่งเล่นกับbbl

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Krung play&bbl

จังหวัด
ศรีสะเกษ

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, bbl

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
รร.บ้านครั่ง ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาวนกยูง ปานุเวช โทร.0910206128

ที่อยู่อีเมล
nokpanuwet06@gmail.com

Facebook Page

โรงเรียนบ้านครั่ง

https://data.bopp-obec.info/web/home.php?school_ID=1033530351

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
การเล่นอิสระที่ผสมผสานการใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองในการจัดกิจกรรม