ศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉัน@ควนหมาก

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉัน@ควนหมาก

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Lokbanchan Learning Center

จังหวัด
สงขลา

ประเภทของกลุ่ม
วิถีชุมชน

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
68 หมู่ 2 ถ.ดำรงพัฒนา ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
วรรณิศา จันทร์หอม 061-9923165

ที่อยู่อีเมล
junhom.wannisa3@gmail.com

Facebook Page
ศูนย์เรียนรู้โลกบ้านฉันatควนหมาก

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เป็นการเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านควนหมาก หรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าวิถีลูกควน (ภูเขา) กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การทำภาชนะหรือกระถางจากกาบหมาก ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีเยอะในชุมชน การทำอาหารวิถีลูกควน โดยการให้เด็กๆไปเก็บผักจากสวนมาปรุงอาหารเอง การเรียนรู้การทำขนมกล้วยดิ๊บ เป็นการประยุกต์วัตถุดิบที่มีเยอะในชุมชนมาทำเป็นขนมทานเล่นที่วัยรุ่นนิยมทานกันซึ่งมีลักษณะคล้านเฟรนฟรายด์
เป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่รอบตัว และการใช้ชีวิตของคนในชุมชน