ลูกขุนน้ำ คีรีวง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ลูกขุนน้ำ คีรีวง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Lookkhunnam Kiriwong

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
63 หมู่ 5 หมู่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา 80230

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
สุภิญญา บุญเฉลย : โทร.0836339534

ที่อยู่อีเมล
lookkhunnam@gmail.com

Facebook Page
Lookkhunnam Group

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กลุ่มลูกขุนน้ำ เป็นพื้นที่ในการรวมตัวของเยาวชนในชุมชนคีรีวง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ” ณ ที่แห่งนี้เราจะกอดคอกันทำดี ” เริ่มต้นกันจากการเข้าค่ายเรียนรู้พิธีกรรมและความเชื่อของชาวคีรีวง มัคคุเทศน์น้อย การละคร การทำสื่อ การรับมือกับภัยพิบัติ ค้นหาของดีคีรีวง ทำแผนที่ของชุมชน การแสดงหุ่นเงาเล่าเรื่องของชุมชน ปัจจุบันเราได้ก้าวผ่านจุดที่จะเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน มีประสบการณ์ ระยะเวลาที่เติบโตมากขึ้น จึงกลายเป็นองค์กรที่เข้าใจปัญหาของชุมชนและปัญหาจากภายนอก จึงพยายามจัดการปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยการเป็นสื่อกลางในการจัดการทรัพยากรที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว และเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับทรัพยากรและความต้องการของชุมชน