มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
มูลนิธิสื่อชาวบ้าน(มะขามป้อม)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
makhampom

จังหวัด
เชียงใหม่

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
477 หมู่ 7 เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
1 ญาดา เกรียงไกรวุฒิกุล (หมวย) 063-879-5145
2 ประกายดาว คันธะวงศ์ (ดาว) 091-067-9244

ที่อยู่อีเมล
makhampom3@gmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/Makhampomchiangdaoartspace

Youtube
https://www.youtube.com/user/makhampomcommunity

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

เมื่อเอ่ยคำว่า “มะขามป้อม” คนทั่วไปมักจะรู้จักเราในฐานะกลุ่มละคร แต่จริงๆแล้วเราเหมือนเป็นอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาล มหาวิทยาลัย หรือแหล่งรวมพลคนประหลาดผู้รักการละคร แต่ว่าภารกิจหลักๆของเราก็คือ นำศาสตร์ละครมาใช้เป็นเครื่องมือทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนั่นเอง

กลุ่มละครมะขามป้อมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เป็นกลุ่มสื่อที่ทำงานกับชุมชนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในประชาธิปไตย ถึงวันนี้มะขามป้อม กลุ่มละครที่มีสมาชิกและอาสาสมัครมากกว่า 200 คน เรารับแสดงหลายบทบาท ทั้งเป็นแหล่งชุมนุมการแสดงหลากหลายประเภท เป็นหัวเรือใหญ่ของกลุ่มเครือข่ายละครเด็กและเยาวชน เป็นกลุ่มนักกิจกรรมที่ทำงานกับชุมชนร่วมรณรงค์ประเด็นสังคมต่างๆ รวมทั้งเป็นนักการศึกษาซึ่งใช้กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ เป็นวิทยากรด้านการจัดการความขัดแย้ง เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม และร่วมผลิตผลงานกับศิลปินและองค์กรจากนานาประเทศ

ปี พ.ศ.2548 เราจดทะเบียนเป็น มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ขยายขอบเขตการทำงานออกไปอีก ภารกิจหลักของเราคือ ใช้สื่อละครเป็นกระบอกเสียงให้กับเด็กเยาวชนและชุมชน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและนานาชาติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมตามที่เราฝัน ครอบครัวของเราแบ่งกำลังออกเป็นหลายฝ่าย หลักๆแล้ว ได้แก่ ฝ่ายการแสดง ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายละครชุมชน ฝ่ายต่างประเทศ และฝ่ายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร บ้านสองหลังของมะขามป้อมตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่