ศูนย์เรียนรู้บ้านเรียนฟักทอง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ศูนย์เรียนรู้บ้านเรียนฟักทอง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Mana Mana lernning center

จังหวัด
พิษณุโลก

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ 261 ม.9 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
กัญญาวีร์ ฟักทอง 0855310033

ที่อยู่อีเมล
djning92.75@hotmail.com

Facebook Page
Mana Mana lernning center

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
พื้นที่สงบท่ามกลางธรรมชาติของวิถีชีวิตแบบเกษตรพึ่งตนเอง การเล่นกับวัสดุที่หลากหลาย การมีมุมสงบเพื่อนั่งใคร่ครวญ การเล่นแบบผจญภัยเพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิต มุมกีฬาและการป้องกันตัว มุมดนตรี มุมศิลปะ การหาอาหารจากธรรมชาติ พื้นที่ของเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ในเชิงการออกแบบแต่ผสมอยู่ในชีวิตประจำวันที่ต่อเนื่องมาจากการเลี้ยงลูกแบบโฮมสคูลซึ่งผสมผสานระหว่างเล่นอิสระและกิจกรรม แต่สิ่งที่บ้านให้ความสำคัญคือการให้เวลาและการรับฟัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วงสนทนาในเรื่องราวต่างๆอย่างอิสระ สม่ำเสมอ