ไม้ขีดไฟ

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ไม้ขีดไฟ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
matches group

จังหวัด
นครราชสีมา

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
สวน ไฟ ฝัน เลข ที่ 4 ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 30130

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
เอ : โทร.0814805376

ที่อยู่อีเมล
maikeedfaigroup@gmail.com

Facebook Page
กลุ่มไม้ขีดไฟ

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

กลุ่มไม้ขีดไฟ คือกลุ่มนักกิจกรรมที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เพื่อเด็กและครอบครัว โดยให้ความสำคัญที่ในเรื่องพัฒนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพ

กิจกรรม
- เรื่องสิทธิเด็ก
- ทักษะการนำกิจกรรมสันทนาการ
- กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพ ด้านภาษา อาหาร การใช้ชีวิต