อองแด่หละสไตล์ (โรงเรียนบ้านอุมดาใต้)

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
อองแด่หละสไตล์ (โรงเรียนบ้านอุมดาใต้)

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Ong-deala style

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
4-6 ปี, 7-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ หมู่ 8 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
ศศิประภา ต่อวรรณะ 0884133477

ที่อยู่อีเมล
sasi.anny14@gmail.com

Facebook Page
รร.บ้านอุมดาใต้ อ.สบเมย

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
จัดมุมอิสระให้กับนักเรียนได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและหลากหลาย ปลดปล่อยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น มุมบทบาทสมมุติ มุมศิลปะสร้างสรรค์ มุมวิทยาศาสตร์ มุมธรรมชาติ มุมสวนฟักทอง มุมบ้านนิทาน มุมของเล่นพื้นบ้าน มุมปั้นฝันกินได้ มุมตัวต่อ และมุมร้านค้า ซึ่งแต่ละมุมก็จะมีทั้งความรู้ ความสนุก ให้นักเรียนได้ค้นหาความเป็นตัวเองในแบบของตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจ