เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
เครือข่ายมหัศจรรย์การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
ouraree

จังหวัด
กรุงเทพมหาคร

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่28 ซอยอ่อนนุช56 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาวโสภา มัดลัง 081 445 0847

ที่อยู่อีเมล
sandy25142514@gmail.com

Facebook Page
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนเอื้ออารีย์

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
ส่งเสริมกาคเล่นเด็กปฐมวัย ช่วงสถานการณ์โควิด19 เชิญชวน ผู้ปกครองให้เป็นPlayWorker เป็นผู้อำนวยการเล่น แม้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนจะได้อยู่กับผู้ปกครองที่บ้าน ครูสามารถส่งกิจกรรมการเล่น ผ่านผู้ปกครองถึงตัวเด็กนักเรียน