เล่นสร้างสรรค์ เด็กดีปะแต

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
เล่นสร้างสรรค์ เด็กดีปะแต

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
pateaplay

จังหวัด
นราธิวาส

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
4-6 ปี, 7-12 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต ม.1 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ. นราธิวาส 96150

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางสาวอิสมาวาตี มะเซ็ง 0611852566

ที่อยู่อีเมล
ismavatee@gmail.com

Facebook Page
โรงเรียนบ้านบาโงปะแต

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เป็นกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ผู้ปกครองเข้าใจธรรมของเด็ก