ปกาเกอะญอมีดี

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ปกาเกอะญอมีดี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
PgazKnyauMeeDee

จังหวัด
เชียงใหม่

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
23 ม.7 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
เจนนี่ 0871778204

ที่อยู่อีเมล
jennykuwa@gmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/jennykuewa

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

กลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ รวมตัวกันจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อนำเสนอสิ่งดี ๆ ของชุมชนตัวเอง ทำกิจกรรมเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ

กิจกรรมที่เปิดบริการ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาติพันธุ์