ฟาร์มผาสุข

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ฟาร์มผาสุข

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Phasuk Farmstay

จังหวัด
อุตรดิตถ์

ประเภทของกลุ่ม
พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
42/89 ม 8 บ้านคลองเรียงงาม ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
ดร.ผาสุข แก้วเจริญตา 0902829245

ที่อยู่อีเมล
phasuk_k@hotmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/ฟาร์มผาสุข-ศูนย์เรียนรู้-ฟื้นฟู-บำบัด-สุขภาพองค์รวม-739417779502675

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCRwPEb4So_1RxirJFGLU-Gw

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เป็นศูนย์เรียนรู้ แนวทางเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และการดูแลสุขภาพ ในแนวทางธรรมชาติบำบัด โภชนบำบัด และการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในการเสริมสร้างทักษะชีวิต