พัทลุงยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
พัทลุงยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
phatthalungyim

จังหวัด
พัทลุง

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
13-18 ปี, 18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง 59 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเกาะทัง, ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง 93000

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
ป้อม : โทร.0896581505

ที่อยู่อีเมล
pomtuenjai@gmail.com

Facebook Page
พัทลุงยิ้ม

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง จ.พัทลุง เป็นศูนย์ที่เกิดจากการวมตัวของแกนนำชุมชน ที่ต้องการชวนเด็กๆในชุมชนมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันโดยใช้ใต้ถุนบ้าน สวนยางข้างบ้านเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ จนวันหนึ่งเกิดการขยายแนวคิดไปยังชุมชนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจนเกิดเป็นเครือข่ายในจังหวัดพัทลุงจำนวน 12 เครือข่าย เป็นทั้งเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายชุมชน จากนั้นทุกเครือข่ายก็มาพบปะ แลกเปลี่ยนกัน เปิดพื้นที่ร่วมกันในตัวเมืองใช้ชื่อว่า “พัทลุงยิ้ม”โดยมีตัวแกนเครือข่ายเข้ามาเป็นคณะทำงานหลัก และรับสมัครคนช่วยงานที่ได้เปิดรับกลุ่มคนสนใจทั่วไปเข้ามาพัฒนาศักยภาพ ผ่านการทำงานพัทลุงยิ้ม เราเรียกว่า “อาสาสมัครพัทลุงยิ้ม”

กิจกรรมที่เปิดบริการ
- อาหารท้องถิ่น/อาหารเป็นยา เกิดทักษะ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบของอาหาร/เรียนรู้สมุนไพร/การปรุงอาหารที่ใช้พืชท้องถิ่น
- การย้อมสีธรรมชาติจากดินลูกรัง เกิดทักษะ การแยก การสกัดสี การมัด การเพ้นท์สีธรรมชาติ ลวดลายเฉพาะถิ่น
- มโนราห์พื้นบ้าน เกิดทักษะยืดหยุ่นร่างกาย การปรับใช้ท่วงท่ามโนราห์เป้ฯการออกกำลังกายมโนราห์พาสโลป
- การถ่ายภาพแนวธรรมชาติ/ถ่ายภาพอาหาร เกิดทักษะความเชี่ยวชาญเรื่องถ่ายภาพ การจัดวาง การกำหนดแสงและเงา