เพชรบุรีดีจัง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
เพชรบุรีดีจัง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
phetchaburidjung

จังหวัด
เพชรบุรี

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เขาวังเคเบิ้ลคาร์ สถานีรถรางไฟฟ้าขึ้นลงพระนครคีรี ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 ไทย

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
หนูแดง : 0841061802

ที่อยู่อีเมล
chumlong@yahoo.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/phetburideejung/

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCGC-_cuOpTTXgYCpJkOSh1A

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กลุ่มลูกหว้า เพชรบุรี…ดีจัง จากพื้นที่สร้างสรรค์สู่พื้นที่เรียนรู้ในทุกๆวัน เพชรบุรี…ดีจัง เครือข่ายพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ ในจังหวัดเพชรบุรี ที่เปิดพื้นที่ให้ทุกๆคนได้เรียนรู้สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมและชุมชนของตัวเอง ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และนำมาแบ่งปันสู่สาธารณะ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ กลุ่มเครือข่าย ชุมชนต่างๆเปิดบ้านของตัวเองเป็นที่เรียนรู้บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนได้แล้ว โดยถ้าเข้าไปในชุมชนก็มีสถานที่เรียนรู้ มีตัวภูมิปัญญาเป็นคนเล่าเรื่อง มีเรื่องเล่า และมีกิจกรรมให้เรียนรู้ ซึ่งตอนนี้ก็มีพื้นที่ที่เปิดให้เข้าไปเรียนรู้ได้มากกว่า 10 พื้นที่ และยังมีต้นทางที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนต่างๆด้วย ถ้าสนใจเรียนรู้เรื่องอะไร ก็เข้าไปที่ชุมชนนั้นๆได้เลย พร้อมเปิดให้เรียนรู้ในทุกๆวัน

กิจกรรมของกลุ่ม เป็นเรื่องของการเรียนรู้ สื่อสาร ศิลปะ วัฒนธรรม ชุมชน พาไปท่องเที่ยว ทำอาหาร ขนมท้องถิ่น งานศิลปะชุมชน