เล่นเพื่อการเรียนรู้สู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ธรรมชาติ

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
เล่นเพื่อการเรียนรู้สู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ธรรมชาติ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
playing with nature

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
1/3ม.2ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 58150

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
น.ส.พัชรา รักสัตย์สัญญา 0844818201

ที่อยู่อีเมล
phatchara964lek@gmail.com

Facebook Page
กลุ่มไลน์ เครือข่ายการเล่นตำบลปางมะผ้า

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เล่นอะไรก็ได้ ที่เด็กสนใจอยากเล่น เราเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่อำนวยคงามสะดวกในการเล่นตามพื้นที่และสิ่งนั้นไที่เเ็กเรียกร้องอยากเล่น พื้นที่จำบลปางมะผ้ามีธรรมชาติเเยอะ ดังนั้นเด็กจะได้เล่นจากแหล่งธนรมชาติมากกว่าซื้อของเล่นมาจากภายนอก