ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
pomtuenjai

จังหวัด
พัทลุง

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
59 ม.5 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
เตือนใจ ชูอักษร - โทร.0896581505

ที่อยู่อีเมล
pomtuenjai@gmail.com

Facebook Page
-

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
บ้านที่อยู่ในสวน เปิดบ้าน เปิดกิจกรรม เรียนรู้ อ่าน กิน เล่น ให้เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์
- ห้องครัวคือห้องเรียน
- ลานเล่น
- ห้องสมุดใต้ถุนบ้าน
- มัดย้อมดิน
- มโนราห์ สื่อพื้นบ้าน
- ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่าพรุ)