กลุ่มพงลีแป

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
กลุ่มพงลีแป

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Ponglipae Group

จังหวัด
นราธิวาส

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
4-6 ปี, 7-12 ปี, 13-18 ปี, 18 ปี ขึ้นไป, เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
30/8 ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นายโมฮัมมัดซัฟฟรีย์ นารอเอ็ง 0843312248

ที่อยู่อีเมล
v-wednesday@hotmail.com

Facebook Page
กลุ่มพงลีแป สุไหงปาดี

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กลุ่มที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์และพื้นที่เรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและครอบครัว และใช้ศิลปะการป้องกันตัวสีลัตเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมหลักของกลุ่ม