รักษ์เขาใหญ่

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
รักษ์เขาใหญ่

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
rakkhaoyai

จังหวัด
ปราจีนบุรี

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
13-18 ปี, 18 ปี ขึ้นไป

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
32/7 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
ณัฐวุฒิ รักษ์กุศล : ติดต่อ โทร.0824778773

ที่อยู่อีเมล
Leviband1@hotmail.com

Facebook Page
https://www.facebook.com/rakkhaoyai/

Youtube
https://www.youtube.com/user/rakkhaoyaigroup

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2533 โดยการรวมตัวของกลุ่มคนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ปราจีนบุรี สระบุรี นครนายก และนครราชสีมา ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึกและมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการเดินป่า ทำค่ายเยาวชน งานอาสา นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ