รองเมืองเรืองยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
รองเมืองเรืองยิ้ม

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
RongmueangRueangyim

จังหวัด
กรุงเทพมหาคร

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
ศูนย์พัฒนาเด็กดวงเเข 344 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10300

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
คุณเสาวรัตน์ ประดาห์ โทร. 022156544 / 085-135-2689

ที่อยู่อีเมล
phutbuanoy042@gmail.com

Facebook Page
รองเมืองเรืองยิ้ม @RongmueangRueangyim

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
รองเมืองเรืองยิ้มกลุ่มเยาวชนที่ลุกขึ้นมาพัฒนาชุมชนตนเอง ผ่านกระบวนการสื่อ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การเล่น โดยการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ชุมชน เเละหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐเเละเอกชน