ชุมชนตรอกสลักหิน

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ชุมชนตรอกสลักหิน

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
SalakhinLearningTrail

จังหวัด
กรุงเทพมหาคร

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, วิถีชุมชน, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
153 ตรอกสลักหิน ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
สาว : 085 135 2689

ที่อยู่อีเมล
trada.saow@gmail.com

Facebook Page
ชุมชนตรอกสลักหิน

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
ชุมชนตรอกสลักหิน เป็นชุมชนที่ผสมผสานระหว่าง 2 วัฒนธรรม คือ ไทยและจีน บ้านเรือนยังคงมีสถาปัตยกรรมจีนให้เห็นอยู่ตามมุมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีศิลปะบนกำแพง ผนัง ที่สะท้อนประวัติชุมชน ชุมชนตรอกสลักหินจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและท่องเที่ยงเชิงวิถีวัฒนธรรม และงานศิลปะที่น่าสนใจอีกแห่งกลางเมือง ในเขตปทุมวัน