สะพานปลาพายิ้มต่างเเดน

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
สะพานปลาพายิ้มต่างเเดน

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
smileofsapanpla

จังหวัด
สมุทรปราการ

ประเภทของกลุ่ม
การสื่อสาร, ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
340/36 ม.6 ซ.สะพานปลา ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทราปราการ 10270

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
คุณกรองเเก้ว ชัยอาคม โทร.065-0164004

ที่อยู่อีเมล
aukongkaew@gmail.com

Facebook Page
สะพานปลาพายิ้มต่างเเดน @smileofsapanpla

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
พื้นที่เรียนรู้สำหรับกลุ่มข้ามชาติเเละบุคคลภายนอก พื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว เรื่องสุขอนามัย พื้นที่สร้างสรรค์ สื่อสารสร้างสรรค์ การเล่นอิสระ เเละพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน รอบด้าน