สวนปู่สม กลุ่มลูกมะปราง

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
สวนปู่สม กลุ่มลูกมะปราง

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Suanphusom

จังหวัด
สระบุรี

ประเภทของกลุ่ม
ศิลปะและวัฒนธรรม, การเล่น, วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
3 ม.1 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
บุญสืบ (หนึ่ง) 086-7551160

ที่อยู่อีเมล
nungboonsueb@gmail.com

Facebook Page
สมชีวตาลัย

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
สวนปู่สม (สมชีวิตาลัย) ดำเนินการโดยกลุ่มลูกมะปราง พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความสมดุลย์ในการใช้ชีวิต และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ด้วยการเรียนรู้ผ่าน"เรื่องกล้วยๆ" เรื่องของกล้วยกับวิถีชีวิต