เยาวชนต้นกล้า

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
เยาวชนต้นกล้า

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
tonklayouth

จังหวัด
นครนายก

ประเภทของกลุ่ม
วิถีชุมชน, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
18 ปี ขึ้นไป, เหมาะสำหรับทุกวัย

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
บ้านสวนมีกิน ตำบล สาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
ปู : โทร 0864901517

ที่อยู่อีเมล
p.sarikanature@gmail.com

Facebook Page
เยาวชนต้นกล้า จ.นครนายก

Youtube
-

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
กลุ่มเยาวชนในจังหวัดนครนายก ที่รวมตัวกันออกค่ายเรียนรู้ธรรมชาติ เชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรกับชีวิตประจำวันของเรา รวมถึงทำงานอาสาสมัคร รณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ 4ม. รวมถึงแหล่งเรียนรู้บ้านสวนมีกิน ชวนไปใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง และเป็นมิตรกับธรรมชาติ