ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา

ชื่อแหล่งเรียนรู้(กลุ่มกิจกรรม)
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา

ชื่อแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ
Wearehappy

จังหวัด
กรุงเทพมหาคร

ประเภทของกลุ่ม
การเล่น, ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พื้นที่เรียนรู้

ช่วงอายุที่เหมาะสม ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้
0-3 ปี, 4-6 ปี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
33 ซอยราษฎร์อุทิศ 24 แสนแสบ มีนบุรี กทม

ชื่อผู้ประสานงานและเบอร์ติดต่อ
นางซุพยาณี มูซอ /02 543 8530

ที่อยู่อีเมล
Ratpattana_muniti@hotmail.com

Facebook Page
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา(มูลนิธิธรรมานุสรณ์)

Youtube
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนราษฎร์พัฒนา(มูลนิธิธรรมานุสรณ์)

คำอธิบาย กิจกรรมที่ทำ สิ่งที่บอกถึงเรื่องราวของกลุ่ม
จัดกิจกรรมการเล่นอิสระ เป็น freeday เดือนละ1-2 ครั้ง โดยมีคุณครูและผู้ปกครองเป็นPlayworkerมีการเล่นอิสระที่หลากหลายโดยเน้นไปที่ชิ้นส่วนloose parts และการเล่นธรรมชาติ ดิน ไม้ ทราย น้ำ โดยเน้นให้เด็กออกแบบการเล่นเอง