ขอขอบคุณ คุณ Mark Tuan เเละ IGOT 7 THAILAND

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณคุณ Mark Tuan เเละ IGOT 7 THAILAND

ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กองทุนช่วยเหลือเด็กเเละครอบครัวในสถานการณ์โควิด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณมาร์ค ต้วน วันที่ 4 กันยายน 2564   

 #MarkTuan #TuanInAMillionDay

#HappyMarkTuanDay

#HappyBirthdayMarkTuan