เปิดรับบริจาค : ตลาดแด่น้อง

ไม่ใช้…ให้แด่น้อง

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กเปิดรับบริจาคของใช้ เสื้อผ้า ของเล่น ที่ยังสภาพดีและสะอาด

เพื่อนำมาจำหน่ายในราคาถูก ตั้งแต่ 1 บาทเป็นต้นไป
ให้ทุกคนสามารถซื้อของคุณภาพดีไปใช้ได้และรายได้ในการจัดตลาดทุกครั้ง จะนำไปช่วยเหลือเด็กในสภาวะยากลำบากในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ

สนใจแบ่งปันสิ่งของ “ไม่ใช้” ได้ที่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร 02-393-3717-8

**เพื่อความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19
ก่อนนำของมาบริจาคให้ความความสะอาดก่อนทุกครั้งนะคะ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
———
เพราะการให้ของคุณ….ทำให้เด็กๆ และสังคมดีขึ้น

ร่วมบริจาค….เพื่อความสุขของคุณและเด็กๆได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild

#ตลาดแด่น้อง #charity
#42ปีเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก
#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก