เล่นอิสระกับธรรมชาติ

เล่นอิสระกับมุมธรรมชาติ

การเล่นกับธรรมชาติ เล่นน้ำ เล่นทราย ใบไม้ กิ่งไม้ ฯ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้รอบด้าน เด็กจะสนุกสนานในการใช้จินตนาการของตนเองสร้างสรรค์การเล่น เช่น จำลองเป็นร้านอาหาร ขายขนม ขายก๋วยเตี๋ยว ฯ ช่วยฝึกฝนให้เด็กเกิดสมาธิ รวมทั้งในเด็กเล็ก การเล่นน้ำเล่นทราย จะทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือเเละเท้าแข็งแรง

ปิดเทอมนี้เด็กๆเล่นอะไรกันสามารถมาร่วมแชร์การเล่นด้วยกันได้

👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild