ดูแลเด็กให้ปลอดภัย จากฝุ่นละออง PM 2.5

ดูแลเด็กให้ปลอดภัย จากฝุ่นละออง PM 2.5

เจ้าฝุ่นละอองPM 2.5 ไม่มีทีท่า
จะลดค่าลง เราจะสามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไร
โดยเฉพาะ เด็กและเด็กเล็ก ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

มูลนิธิเพื่อการพัฒราเด็ก (มพด.) มีวิธิป้องกันสุขภาพของเด็กๆ จากเจ้าPM 2.5 มาให้นำไปใช้กันค่ะ

#ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นกรุงเทพ #ฝุ่นพิษ #ค่าpm25 #pm25
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก