ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก ปี2566

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ชวนคุณทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก เพราะการทำบุญผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก
แม้ไม่ได้มุ่งอุปถัมภ์ต่อพระสงค์ แต่เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก การบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์หรือผู้ที่ทุกข์ยาก
เป็นบุญเช่นกัน การบริจาคเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กเป็นอานิสงส์ที่ยืนยาว เพราะได้ช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการพัฒนา
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เด็กเหล่านี้จะเติมโตเป็นพลเมืองที่ดี สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน
มีความรู้ความสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชาติได้
และเป็นการลดช่องว่างเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม นับเป็นบุญที่ส่งผลกว้างไกล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบาก ร่วมทำบุญได้ที่
🚩ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-2-43499-5 ++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-02168-3
📣หรือช่วยแชร์โพสนี้ 🚩 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6 ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
📧E-mail : iamchild2004@yahoo.com 📲ID Line : fcd.
✨✨มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
✨✨ ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สุขุมวิท107 โดยมี พระไพศาล วิสาโล ประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานฝ่ายฆราวาส
#ผ้าป่า #ผ้าป่าช่วยเด็ก #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก
#41ปีเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก #41ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก