เกิดก่อมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 42ปีเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก

เกิดก่อมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

42ปีเพื่อประโยชน์สุขของเด็ก

“แรงจูงใจในการทำงาน ผมคิดในลักษณะมนุษยนิยมครับ อย่างผมคิดว่าผมมีโอกาสในสังคม ทั้งโอกาสด้านการศึกษา การทำงาน และผมมีส่วนเกิน แทนที่จะใช้ส่วนที่เกินมาไปหาความเพลิดเพลินให้กับตัวเอง แต่ผมคิดว่าชีวิตมันมีคุณค่ามากกว่านั้น ผมมีส่วนเกินอาจจะเป็นเวลา ความคิด และอาจจะเป็นสิ่งที่เราทุ่มเทกับกิจกรรมอื่นๆ อาจจะไม่มีแรงเหมือนแต่ก่อนแต่เราก็ยังทำงานด้านความคิดเพื่อส่งผ่านได้ อะไรทำได้เราก็อยากจะทำ ถ้าทำแล้วมีส่วนเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น” 

การทำงานเพื่อการพัฒนาเด็กนั้น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 2 ลักษณะ นั่นคือ การเยียวยาเด็กที่ได้รับ ความเสียหาย และอีกด้านก็คือการทำกิจกรรมในแง่บวก นั่นคือทุกโครงการทั้ง 4 เรื่องของ มพด. นั่นเอง ยกตัวอย่างเช่น พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก ซึ่ง มพด, ทำทั้งในชนบทนั่นคือที่ จังหวัดศรีสะเกษ ภาคใต้ใน3จังหวัดชายแดน และในเมืองนั่นคือศูนย์ดวงแข และศูนย์สันติคาม

“ในการทำงานของเรา เราพยายามทำ 2 ด้าน ส่วนหนึ่งเราทำกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อีกส่วนหนึ่งเราก็ พยายามสื่อสารเพื่อสังคม ให้นำไปสู่การออกนโยบาย ให้แก้ปัญหาได้ถูกจุดมากยิ่งขึ้น จะไม่เน้นการแก้ปัญหาเป็นรายๆ แต่เราก็มีรายงานอยู่แล้วในปลายปี เรามีช่วยเหลือไปกี่ราย พอช่วยแล้วเราก็เน้นการพัฒนาด้วย ให้เขาเหล่า นั้นไปช่วยคนอื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้เห็นสังคมที่เกื้อกูลกัน เป็นสังคมที่มีน้ำใจ เป็นสังคมที่มีเหตุผล ถ้าหากเราสร้าง ได้ก็น่าเป็นประโยชน์กับทุกคนรวมทั้งตัวเราเองด้วย”

รศ.ดร.โคทม อารียา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ที่มา : บทความตอนหนึ่ง ในหนังสือรายงานการดำเนินงานปี 2554 ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild

#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก