“ปมร้อน” เคารพสิทธิร่างกายเด็ก …?

[Live] 20.30 น. #ตอบโจทย์ : “ปมร้อน” เคารพสิทธิร่างกายเด็ก …? (27 ต.ค. 64) ร่วมสนทนาประเด็น… กรณีข้อถกเถียงเรื่องพ่อและแม่กับสิทธิในเนื้อตัวและร่างกายเด็ก วัฒนธรรมการเลี้ยงดูลูกแบบไทย และแนวทางเคารพสิทธิเด็ก ผู้ร่วมรายการ • ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • เชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการ #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) 📌 รับชมทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 • ชมออนไลน์ www.thaipbs.or.th/live • Facebook Live : https://fb.watch/8V3xBXhXgx/ • YouTube Live : https://youtu.be/0xkz7BaHrgU • Twitter Live : https://twitter.com/i/broadcasts/1OyKADwDrvbxb • TikTok Live : https://www.tiktok.com/@thaipbs/live • ชมย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/TobJote